Άνοιξαν οι εγγραφές & η υποβολή περιλήψεων για το 13ο Συνέδριο

Επωφεληθείτε από τις ευνοϊκές τιμές για όλες τις κατηγορίες συμμετεχόντων που παρέχονται κατά τη διάρκεια της περιόδου προεγγραφών (έως τις 17 Νοεμβρίου 2017) και εγγραφείτε μέσω της ιστοσελίδας www.healthpolicycongress.gr του 13ου Πανελληνίου Συνεδρίου για τα Οικονομικά, τη Διοίκηση και τις Πολιτικές της Υγείας.

ΕΓΓΡΑΦΗ
    
Παράλληλα, μπορείτε να υποβάλλετε τις περιλήψεις των εργασιών σας μέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου έως την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017 στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

“Επιδημιολογία – Δημόσια Υγεία || Έρευνα υπηρεσιών υγείας || Οικονομικά της υγείας || Οικονομική αξιολόγηση φαρμάκου και τεχνολογίας υγείας || Πολιτικές υγείας και υπηρεσιών υγείας || Οργάνωση και διοίκηση υπηρεσιών υγείας || Ποιότητα υπηρεσιών υγείας || Πληροφορική της υγείας || Ιστορία και φιλοσοφία της υγείας”

ΥΠΟΒΟΛΗ