Ανακοίνωση Πανελληνίου Συνεδρίου 2021

Το Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας 2021, το κορυφαίο συνέδριο στο πεδίο των επιστημών της υγείας και της έρευνας υπηρεσιών υγείας, με τίτλο «Πανδημία Covid-19: Η επόμενη ημέρα» θα πραγματοποιηθεί από τις 13 έως τις 16 Δεκεμβρίου 2021 διαδικτυακά.

Τα Προσυνεδριακά Φροντιστήρια θα πραγματοποιηθούν επίσης διαδικτυακά την εβδομάδα πριν από το Συνέδριο.

Όπως κάθε χρόνο, προσκαλούνται όλοι οι φορείς του υγειονομικού τομέα, καθώς επίσης και επαγγελματίες υγείας, επιστήμονες από τις κοινωνικές, οικονομικές και ανθρωπιστικές σπουδές, δημόσιοι λειτουργοί, εκπρόσωποι επιστημονικών φορέων και πανεπιστημίων, να συνδράμουν στην επιστημονική διοργάνωση και υποστήριξη του Συνεδρίου αλλά και να συμμετάσχουν στις εργασίες του -για μια ακόμη φορά εξ αποστάσεως.