Ανακοινώθηκαν τα Προσυνεδριακά Φροντιστήρια

Το αναλυτικό πρόγραμμα των Φροντιστηρίων που θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019, στο ξενοδοχείο Divani Caravel, έχει αναρτηθεί. Μπορείτε να το δείτε στη σελίδα ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ και να εγγραφείτε.
Φέτος τα φροντιστήρια που προσφέρονται είναι τρίωρα, τετράωρα, και ένα εξάωρο. Επιπλέον, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ως μια Ενότητα, τα φροντιστήρια για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (3, 4, 5), σε ειδική τιμή.

1o || ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ (MARKET ACCESS) |10.00-14.00
2o ||ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 10.00-14.00
3o ||AΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ |09.00-11.30
4o ||ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ | 12.00–16.00*
5o ||Η ΕΡΕΥΝΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ | 16.30-19.30
6o ||ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ | 10.00-18.00*
7o ||ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ: ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | 15.00-19.00

*περιλαμβάνεται διάλειμμα 1 ώρας για γεύμα