Βιβλίο Περιλήψεων 2020

Βρείτε το Βιβλίο Περιλήψεων του Πανελληνίου Συνεδρίου για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας 2020 σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) και κατεβάστε το μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ