Διαβήτης: οι πολιτικές υγείας και οι συννοσηρότητες

Στον Σακχαρώδη Διαβήτη, που αποτελεί μια σύγχρονη επιδημία παγκοσμίως αφιερώθηκαν δύο συνεδρίες του Πανελληνίου Συνεδρίου για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας 2019. Η διατροφή παίζει κρίσιμο ρόλο τόσο στην πρόληψη όσο και στη διαχείριση του ΣΔ, ωστόσο στη χώρα μας οι δείκτες για τον διαβήτη και την παχυσαρκία είναι δυσμενείς. Από τη συζήτηση αναδείχθηκε η ανάγκη για ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Διαβήτη, αλλά και για τα μη μεταδιδόμενα νοσήματα συνολικά.

Μέσα από τις ομιλίες και τη συζήτηση στη συνεδρία «Σχεδιασμός και εφαρμογή ενός σύγχρονου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον Διαβήτη» αναδείχθηκαν μια σειρά από ζητήματα που αφορούν τις πολιτικές υγείας για τη νόσο στην Ελλάδα.

  • Έχουμε σημαντικά περιθώρια παρέμβασης στη διαχείριση του ΣΔ στην Ελλάδα, αλλά για την αντιμετώπισή του θα πρέπει να έχουμε ένα πλάνο, δηλαδή, ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Διαβήτη.
  • Χρειάζεται να δοθούν τα δεδομένα στους οικονομολόγους της υγείας και στην πολιτεία ώστε τα σχέδια για την περίθαλψη του διαβήτη στη χώρα μας να βασίζονται σε συγκεκριμένα στοιχεία.
  • Ο ρόλος των υπευθύνων για τις πολιτικές υγείας στον έλεγχο και την παρακολούθηση των στόχων που θέτουμε για καλύτερες εκβάσεις στην υγεία των ατόμων με διαβήτη, είναι κρίσιμος για την επίτευξη των στόχων αυτών. Βέβαια, στη λήψη αποφάσεων είναι απαραίτητη η εμπλοκή των ασθενών και όλης της κοινότητας του διαβήτη.
  • Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι ο διαβήτης, πέρα από τις επιπτώσεις που έχει στην καθημερινότητα των ασθενών, είναι μια νόσος που σκοτώνει σιωπηρά και πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που τον αντιμετωπίζουμε.

Στη συνεδρία για την Ψηφιακή Στρατηγική στην Υγεία στην Ελλάδα, ο Henrique Martins, Πρόεδρος του SPMS, της κρατικής υπηρεσίας ψηφιακής υγείας της Πορτογαλίας (οργανισμού αντίστοιχου της ΗΔΙΚΑ) ανέδειξε στην ομιλία του την αξία των δεδομένων του ιατρικού φακέλου στην άσκηση πολιτικής υγείας και στη μείωση του κόστους του διαβήτη. Στο portal που έχει αναπτύξει ο πορτογαλικός οργανισμός για την ενημέρωση των πολιτών υπάρχει διαθέσιμη στο κοινό μια εφαρμογή που υπολογίζει τον κίνδυνο ανάπτυξης διαβήτη τύπου 2, με βάση στοιχεία που αντλεί από τον ατομικό ιατρικό φάκελο. Το εργαλείο αυτό χρησιμοποίησαν 6.160 πολίτες. Από αυτούς, 3.122 διαγνώστηκαν με υψηλό και πολύ υψηλό κίνδυνο και κλήθηκαν να επισκεφθούν τον ιατρό τους για έλεγχο για διαβήτη. Εννιακόσιοι αποδέχτηκαν και μέχρι σήμερα 713 άτομα έχουν ελεγχθεί, 26 άτομα διαγνώστηκαν με διαβήτη και 10 λαμβάνουν αντιδιαβητική θεραπεία. Το κόστος θεραπείας του διαβήτη στην Πορτογαλία είναι περίπου 12€ τον μήνα, όταν το κόστος της πρώτης νοσηλείας ενός ασθενή με διαβήτη για 3 ημέρες κυμαίνεται μεταξύ 1.320,00€ και 4.630,00€ (με ή χωρίς κώμα).

Η συνεδρία «Διαβήτης & καρδιαγγειακή νόσος: Η μείζων συννοσηρότητα» ασχολήθηκε με τις συννοσηρότητες και τις επιπλοκές του Σακχαρώδη Διαβήτη, οι οποίες είναι συχνές, με πιο επικίνδυνες τις καρδιαγγειακές. Τονίστηκε, ωστόσο, ότι η πολυπαραγοντική αντιμετώπιση των παραγόντων κινδύνου και η χρήση νεότερων φαρμάκων μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών συμβαμάτων.

Διαβάστε περισσότερα για τις συνεδρίες μέσω των συνδέσμων:

«Σχεδιασμός και εφαρμογή ενός σύγχρονου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον Διαβήτη»

«Διαβήτης & καρδιαγγειακή νόσος: Η μείζων συννοσηρότητα»