Νοσοκομειακή φροντίδα κατ’ οίκον για ογκολογικούς ασθενείς: το πρόγραμμα ΟΙΚΟΘΕΝ

Ένα πρότυπο μοντέλο κατ’ οίκον χορήγησης ογκολογικών θεραπειών υπόσχεται να μειώσει την οικονομική και ψυχολογική επιβάρυνση των ασθενών, φέρνοντας τη μονάδα βραχείας νοσηλείας του νοσοκομείου στην οικία του ασθενούς και εξοικονομώντας ταυτόχρονα πόρους για το σύστημα υγείας.

Το καινοτόμο πιλοτικό πρόγραμμα «ΟΙΚΟΘΕΝ», που σχεδιάσθηκε στο Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» σε συνεργασία με τη Roche και παρουσιάσθηκε στη συνεδρία που διεξήχθη υπό την προεδρία της κ. Βασιλικής Αγγουρίδη, εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο την έννοια και το νόημα της ασθενοκεντρικής προσέγγισης στα συστήματα υγείας.

Η σύλληψη της ιδέας του ΟΙΚΟΘΕΝ, της χορήγησης ογκολογικών θεραπειών στην οικία των ασθενών με την ίδια ποιότητα και ασφάλεια που παρέχονται στην πρότυπη μονάδα ημερήσιας νοσηλείας «Νίκος Κούρκουλος», ξεκίνησε την ομιλία της η κ. Όλγα Μπαλαούρα, έγινε μέσα στην πανδημία, όπου διαπιστώθηκε πόσο δύσκολο ήταν για τους ασθενείς να έρχονται στο νοσοκομείο, παρ’ όλο που στον «Άγιο Σάββα» δεν αναβλήθηκε καμία νοσηλεία και θεραπεία ασθενών.

Ο σχεδιασμός του πρότυπου αυτού μοντέλου κατ’ οίκον θεραπείας, εξήγησε η ομιλήτρια, περιλαμβάνει 3 στάδια, ξεκινώντας με την εφαρμογή του ΟΙΚΟΘΕΝ 1.0 από την υπάρχουσα υπηρεσία του ΚΗΝ «Νίκος Κούρκουλος» με ίδιους πόρους, στο πλαίσιο του οποίου επτά άτομα θα απασχολούνται 2 ημέρες την εβδομάδα για να προσφέρουν θεραπείες σε 20 ογκολογικούς ασθενείς εβδομαδιαίως στις οικίες τους.

Στη συνέχεια, σε δεύτερο στάδιο σχεδιάζεται η αναβάθμιση του προγράμματος στο ΟΙΚΟΘΕΝ 2.0, που απαιτεί περισσότερους ανθρώπους, πόρους και χρήση ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς θα προσφέρει θεραπείες σε 80 ασθενείς την εβδομάδα, λειτουργώντας 5 ημέρες εβδομαδιαίως. Η υλοποίηση του σταδίου αυτού εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει έως τον Μάρτιο, ανέφερε η κ. Μπαλαούρα, καθώς εντάχθηκε στο Εθνικό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) από το οποίο έχει λάβει ήδη προέγκριση και αναμένεται η τελική υπουργική απόφαση εντός του Ιανουαρίου.

Τέλος, το τρίτο στάδιο του προγράμματος, το ΟΙΚΟΘΕΝ 3.0, αποτελεί την πλήρως ανεξάρτητη μορφή της υπηρεσίας, η οποία θα μπορεί πλέον να επεκταθεί σε εθνικό επίπεδο. Στο στάδιο αυτό, εξήγησε, η υπηρεσία θα είναι πλήρως ψηφιοποιημένη, θα υπάρχει διασύνδεση υπηρεσιών και θα προσφέρονται θεραπείες σε ογκολογικούς ασθενείς ανά τη χώρα.

Το πρόγραμμα αυτό θα μπορούσε να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών, υπογράμμισε η κ. Μπαλαούρα, δίνοντας λύση στα πολλαπλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς που αναγκάζονται να μεταβαίνουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα στο νοσοκομείο για να λάβουν τη θεραπεία τους, όπως είναι οι χρονικές καθυστερήσεις και η αυξημένη διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο, το κόστος μετακίνησης, ο κίνδυνος νοσοκομειακών λοιμώξεων, η ψυχολογική επιβάρυνση των ασθενών, αλλά και η αυξημένη ανάγκη για φροντίδα και υποστήριξη.

Αποστολή μας, τόνισε η ομιλήτρια, είναι να βελτιώσουμε την εμπειρία του ασθενή παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες ογκολογικής θεραπείας στο σπίτι. Τα οφέλη για τον ασθενή είναι πολλά: ποιοτική θεραπεία σε οικείο και φιλικό περιβάλλον, μείωση των χρονοβόρων και επαχθών συχνά μετακινήσεων, μείωση του κινδύνου νοσοκομειακών λοιμώξεων, βελτίωση της ποιότητας της περίθαλψης, σεβασμός στην αξιοπρέπεια του ατόμου, μείωση των εξόδων μετακίνησης ασθενή και συνοδών, δυνατότητα λήψης της θεραπείας από τον ασθενή έχοντας δίπλα του την οικογένειά του και εναρμόνιση των παρεχόμενων νοσηλευτικών υπηρεσιών με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.

Εξίσου πολλά είναι ωστόσο και τα οφέλη για το Νοσοκομείο, επισήμανε η κ. Μπαλαούρα, καθώς η νέα αυτή υπηρεσία εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε αύξηση του αριθμού των περιστατικών που θα διαχειρίζεται καθημερινά το ΚΗΝ Νίκος Κούρκουλος, προοδευτική μείωση του κόστους, αποσυμφόρηση των υφιστάμενων δομών, αύξηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, μεγαλύτερη προσέλκυση δωρεών – ιδιωτικών κεφαλαίων με στόχο την «Ποιοτική Δημόσια Υγεία», ανταγωνιστικότητα και αειφορία.

Υπάρχουν ασφαλώς οφέλη και για το Σύστημα Υγείας, συμπλήρωσε, καθώς η υλοποίηση του προγράμματος σημαίνει επίτευξη της κύριας στρατηγικής επιλογής του Υπουργείου Υγείας για «Ποιοτική Δημόσια Υγεία», ολιστική προσέγγιση και αντιμετώπιση του καρκίνου εναρμονισμένη με τη πολιτική υγείας στην Ευρώπη, δημιουργία νέων καινοτόμων διαδρομών της θεραπευτικής αντιμετώπισης του ογκολογικού ασθενούς με πολλαπλά οφέλη, αύξηση της εμπιστοσύνης στο ΕΣΥ, μείωση του γενικότερου κόστους φροντίδας, προοδευτική απελευθέρωση κλινών, καθώς και δημιουργία προοδευτικά νέων θέσεων εργασίας στο ΕΣΥ.

Η υλοποίηση του προγράμματος ΟΙΚΟΘΕΝ αποτελεί ένα σημαντικό βήμα της χώρας μας, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προς την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών υγείας στον ογκολογικό ασθενή, κατέληξε η κ. Μπαλαούρα.

Τη σκυτάλη έλαβε στη συνέχεια ο κ. Μιχάλης Νικολάου, ο οποίος στην αρχή της παρουσίασής του αναφέρθηκε στην τεράστια σημασία που έχουν οι συμπράξεις και οι συνεργασίες για την επίτευξη των στόχων. Η σύλληψη μίας καλής ιδέας δεν είναι από μόνη της αρκετή, εξήγησε, για να υλοποιηθεί απαιτείται ομαδική προσπάθεια.

Εφαλτήριο και κινητήριος δύναμη για τον σχεδιασμό του προγράμματος, συνέχισε, ήταν η επιθυμία μας να προσφέρουμε ακόμη καλύτερες υπηρεσίες στους ογκολογικούς ασθενείς μας.

Κατά τον σχεδιασμό της νέας υπηρεσίας δεν αφέθηκε τίποτα στην τύχη, δήλωσε ο ομιλητής. Αφού αποτυπώθηκε η τρέχουσα κατάσταση και προσδιορίσθηκε το επιθυμητό αποτέλεσμα, λήφθηκαν υπόψη τα διεθνή δεδομένα και εμπειρία και καταρτίσθηκε ένα ολοκληρωμένο πλάνο εφαρμογής, ώστε τόσο οι χρηματοδότες όσο και η πολιτεία να πεισθούν ότι πρόκειται για μία σημαντική πρωτοβουλία με πολλαπλά οφέλη.

Το ΟΙΚΟΘΕΝ 1.0 θα λειτουργήσει ως πιλοτικό πρόγραμμα από την Α’ Παθολογική Κλινική του «Αγίου Σάββα» προκειμένου να διαπιστωθούν ενδεχόμενες ατέλειες που δεν έχουν αποτυπωθεί στον σχεδιασμό, ανέφερε ο εισηγητής, ενώ στη συνέχεια η υλοποίηση του ΟΙΚΟΘΕΝ 2.0 θα αφορά και τις δύο παθολογικές κλινικές του Νοσοκομείου. Το ΟΙΚΟΘΕΝ 3.0, από την άλλη, επισήμανε, αποτελεί την ύστατη πρόκληση και θα αποτελέσει μία παγκόσμια πρωτιά, καθώς αφορά στην εφαρμογή της δράσης σε όλη τη χώρα.

Ο καρκίνος είναι μία νόσος ηλικιο-εξαρτώμενη, υπογράμμισε ο ομιλητής, επομένως όσο παρατείνεται το προσδόκιμο ζωής του ανθρώπου τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες εμφάνισής του στην πορεία του χρόνου. Καθώς αυτό σημαίνει ότι σε βάθος χρόνου τα περιστατικά καρκίνου θα είναι πολλαπλάσια των σημερινών, παρατήρησε, η πολιτεία οφείλει να σχεδιάσει από σήμερα πώς θα αντιμετωπίσει την κατάσταση αυτή.

Αναφερόμενος στα οφέλη της νέας υπηρεσίας, ο κ. Νικολάου έδωσε έμφαση στην εναρμόνιση των παρεχόμενων νοσηλευτικών υπηρεσιών με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, η οποία βελτιώνει την ποιότητα υπηρεσιών υγείας για τον ασθενή, στην ανταγωνιστικότητα και αειφορία που προσφέρει η αυξημένη ικανοποίηση των ασθενών, καθώς και στη δημιουργία μελλοντικής προοπτικής για «Τουρισμό Υγείας».

Στο οικοσύστημα της μελλοντικής υπηρεσίας, προϊόν προσεκτικής μελέτης και σχεδιασμού, υπογράμμισε, δεν περισσεύει κανένας, έχουν ρόλο και συμμετέχουν ενεργά όλοι όσοι ασχολούνται με την υγεία.

Η προτεινόμενη νέα υπηρεσία σχεδιάσθηκε σε διάστημα 3 μηνών, πρόσθεσε ο κ. Νικολάου, κατά το οποίο διερευνήθηκαν τα κρίσιμα σημεία της εμπειρίας των ανθρώπων που συνδέονται με την τρέχουσα υπηρεσία του «Άγιου Σάββα», τα ζητήματα και οι ευκαιρίες που διαφαίνονται για τη δημιουργία της καλύτερης δυνατής λύσης.

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε περιλάμβανε αρχικά έρευνα πεδίου, με επισκέψεις στο KHN «Νίκος Κούρκουλος» και συνεντεύξεις με το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό στον χώρο εργασίας τους, με εργαζόμενους στο νομικό τμήμα, το τμήμα ποιότητας και το τεχνολογικό τμήμα και φυσικά με τους ίδιους τους ασθενείς. Στη συνέχεια έγινε αποτύπωση του υφιστάμενου ταξιδιού του ασθενούς, όπου καταγράφηκε η διαδικασία και τα σημεία που θα πρέπει να διατηρηθούν στη μελλοντική υπηρεσία, μελετήθηκαν διεθνείς καλές πρακτικές (λήψη πληροφοριών από άλλους οργανισμούς σχετικά με τις διαστάσεις επιτυχίας της κατ’ οίκον ογκολογικής θεραπείας) και, κατόπιν αυτών, έγινε αποτύπωση του μελλοντικού ταξιδιού του ασθενούς, όπου χρησιμοποιήθηκαν όλες οι πληροφορίες που είχαν ληφθεί για να σχεδιασθεί η πρόταση για το αύριο του ΟΙΚΟΘΕΝ στην Ελλάδα.

Οι καλές πρακτικές που έχουν καταγραφεί από συστήματα κατ’ οίκον θεραπείας ογκολογικών ασθενών στο εξωτερικό, σημείωσε ο ομιλητής, χρησιμεύουν ως χάρτης πορείας, προσφέροντας έναν τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων και ζητημάτων που τυχόν ανακύπτουν. Κύριοι πυλώνες των διεθνών αυτών πρακτικών είναι ο υψηλός επαγγελματισμός και η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ατόμων που συμμετέχουν στη δράση, η ασφάλεια, η επικοινωνία, η ισότητα, η ομαδική συνεργασία, η κλινική αποτελεσματικότητα, η εποπτεία και η οργάνωση και ασφαλώς στο επίκεντρο πρέπει να είναι πάντα ο ασθενής.

Η δράση είναι μελετημένη με μεγάλη λεπτομέρεια σε όλα της τα επίπεδα, ανέφερε ο κ. Νικολάου, περιγράφοντας στη συνέχεια τον τρόπο και τα κριτήρια ένταξης των ασθενών στο πρόγραμμα.

Ουσιαστικά, ολοκλήρωσε την παρουσίασή του ο ομιλητής, με το ΟΙΚΟΘΕΝ κάνουμε πράξη την εξατομικευμένη φροντίδα του ογκολογικού ασθενούς, εναρμονιζόμενοι με τις πολιτικές υγείας στην Ευρώπη.

Ο ιατρικός κόσμος έχει πλέον εμπεδώσει πως οφείλουμε όλοι να ενεργούμε ασθενοκεντρικά, υπογράμμισε η κ. Ζένια Σαριδάκη-Ζώρα. Η ΕΟΠΕ στήριξε εξαρχής και στηρίζει την πρωτοβουλία αυτή, αντιλαμβανόμενη ότι μπορεί να οδηγήσει σε πολλαπλά οφέλη για όλους, τους ασθενείς και τις οικογένειές τους, τους φροντιστές, τους ογκολόγους και νοσηλευτές των νοσοκομείων, καθώς και την πολιτεία και το σύστημα υγείας.

Ο «Άγιος Σάββας» για μία ακόμη φορά πρωτοπορεί, τόνισε η ομιλήτρια, ξεκινώντας πιλοτικά την εφαρμογή της πρωτοβουλίας αυτής, η οποία δεν αφορά μόνο στην εξοικονόμηση πόρων, αλλά στη μετατροπή της συνολικής κουλτούρας περίθαλψης στη χώρα μας. Με την αλλαγή αυτή κουλτούρας, η ποιότητα τίθεται στο επίκεντρο, χωρίς ωστόσο να γίνονται εκπτώσεις στην αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια, που αποτελούν κύρια ζητούμενα της θεραπείας τόσο για τους ασθενείς όσο φυσικά και για τους ιατρούς τους.

Σήμερα, είναι δεδομένο ότι η συχνότητα εμφάνισης καρκίνου αυξάνεται, συνέχισε η κ. Σαριδάκη-Ζώρα, οι ασθενείς ζουν πλέον περισσότερο και καλύτερα με τις νέες θεραπείες και τα νοσοκομεία –δημόσια και ιδιωτικά- και τα εθνικά συστήματα υγείας παγκοσμίως είναι αδύνατο με τον τρόπο που είναι σχεδιασμένα να μπορούν να καλύψουν τις αυξανόμενες ανάγκες των ασθενών.

Η πανδημία μάς έδωσε την ευκαιρία να ανακαλύψουμε πολλά για το περιβάλλον, τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής των ασθενών, επισήμανε η εισηγήτρια, επιτρέποντάς μας να τους κατανοήσουμε καλύτερα και να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες ώστε να βελτιώσουμε τον τρόπο προσέγγισής μας για να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα.

Ο σχεδιασμός του προγράμματος έγινε με μεγάλη προσοχή καθώς περιλάμβανε πολλά επίπεδα, συνέχισε, και πλέον ήρθε το πλήρωμα του χρόνου ώστε μέσω της πιλοτικής εφαρμογής του στον «Άγιο Σάββα» να διαπιστωθούν και στη συνέχεια να αξιολογηθούν τα πρώτα αποτελέσματα.

Η ΕΟΠΕ έχει το βλέμμα της στραμμένο στο μέλλον και θα στηρίξει την υλοποίηση του πρωτοποριακού αυτού προγράμματος, όχι μόνο στον «Άγιο Σάββα», αλλά και σε εθνικό επίπεδο όταν φθάσει η ώρα, κατέληξε η κ. Σαριδάκη-Ζώρα.

Ο «Άγιος Σάββας» υπήρξε ανέκαθεν ένα νοσοκομείο πρωτοποριακό, δήλωσε ο επόμενος ομιλητής κ. Ευάγγελος Φιλόπουλος. Στην παροχή περίθαλψης κατ’ οίκον υπάρχει κατά κάποιο τρόπο μία επιστροφή στο παρελθόν, ανέφερε ο ομιλητής, υπενθυμίζοντας ότι στα μέσα του 19ου αιώνα ο βασιλικός ιατρός του Όθωνα μετέβαινε στα νησιά και χειρουργούσε ασθενείς μέσα στα σπίτια τους. Η νοοτροπία ότι οι θεραπείες πρέπει να λαμβάνουν χώρα μόνο εντός των νοσοκομείων αναπτύχθηκε κυρίως τον 20ο αιώνα και στη συνέχεια γιγαντώθηκε, εξήγησε. Σήμερα, χάρη στην τεχνολογία που διαθέτουμε, η οποία επιτρέπει την απομακρυσμένη επικοινωνία του ασθενή με τον θεράποντα ιατρό του, έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε υπηρεσίες περίθαλψης και να παρακολουθούμε τους ασθενείς στο σπίτι τους.

Χρειάζεται ασφαλώς και εκπαίδευση των φροντιστών στον συνολικό τρόπο διαχείρισης του ασθενούς, παρατήρησε ο κ. Φιλόπουλος, επισημαίνοντας ότι οι κατ’ οίκον υπηρεσίες υγείας θα μπορούσαν στην πορεία να ενοποιηθούν, αλλά και να εμπλουτισθούν περιλαμβάνοντας και νέες πράξεις, όπως για παράδειγμα την αφαίρεση ραμμάτων σε χειρουργημένους ασθενείς, ώστε να έχουμε ένα ακόμη πιο ολοκληρωμένο σύστημα παροχής κατ’ οίκον φροντίδας.

Ασφαλώς ο ασθενής βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο των υπηρεσιών υγείας και ο ιατρός είναι ο υπερασπιστής του, τόνισε ο ομιλητής, αναφέροντας ότι θα πρέπει ωστόσο να προσέξουμε να μην μεταθέτουμε σε καμία περίπτωση ευθύνες στους ασθενείς.

Η εφαρμογή του ΟΙΚΟΘΕΝ στον «Άγιο Σάββα» ανοίγει νέους δρόμους για την ουσιαστική βελτίωση της φροντίδας υγείας των ασθενών, ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του ο κ. Φιλόπουλος, δηλώνοντας την πλήρη στήριξη και της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας στο εγχείρημα.

Συμφωνώντας με την κ. Σαριδάκη ότι θα πρέπει πλέον όλοι όσοι βρίσκονται στον χώρο της υγείας να εστιάσουν στα θέματα που μπορούν να βελτιώσουν ουσιαστικά το σύστημα υγείας, η κ. Αγγελική Αγγέλη ανέφερε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να υιοθετήσουν όλοι μία ασθενοκεντρική προσέγγιση.

Η Roche, συνέχισε, υιοθετώντας την προσέγγιση αυτή και επαναπροσδιορίζοντας τον τρόπο που λειτουργεί, αποφάσισε να μετατραπεί από μία εταιρεία που παρέχει θεραπείες σε έναν επιστημονικό συνεργάτη για τους επαγγελματίες και το Σύστημα Υγείας, με στόχο τη συνδιαμόρφωση καινοτόμων λύσεων για τους ασθενείς.

Η πρωτοβουλία ΟΙΚΟΘΕΝ, που φέρνει τις υπηρεσίες υγείας στους ασθενείς, αντί να πηγαίνουν οι ασθενείς στις υπηρεσίες, μπορεί να βελτιώσει ουσιαστικά το ταξίδι των ασθενών στη νόσο, τόνισε η ομιλήτρια.

Η διαπίστωση αυτή, εξήγησε η κ. Αγγέλη, ήταν και ο λόγος που η Roche ανταποκρίθηκε με χαρά στην πρόσκληση του αντικαρκινικού νοσοκομείου «Άγιος Σάββας» για τη συνδημιουργία μιας λύσης που να ανταποκρίνεται στην ανάγκη του νοσοκομείου να παρέχει ογκολογικές θεραπείες σε ασθενείς στο σπίτι, πληρώντας τις κλινικές οδηγίες/κατευθυντήριες γραμμές ασφάλειας.

Την απόφαση αυτή της εταιρείας ακολούθησε η εκπόνηση ενός σχεδίου προτυποποίησης της κατ’ οίκον ογκολογικής θεραπείας, σε συνεργασία με την Ernst & Young, ώστε το μοντέλο χορήγησης θεραπείας να μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα και σε άλλα νοσοκομεία που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, συνέχισε η κ. Αγγέλη, ενώ επιπλέον, σήμερα διερευνώνται νέες συνεργασίες με στόχο την επέκταση της κατ’ οίκον θεραπείας σε ασθενείς με άλλες χρόνιες νόσους.

Η βιομηχανία μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση του συστήματος υγείας και της συνολικής εμπειρίας των ασθενών ως συνδημιουργός λύσεων για το οικοσύστημα της υγείας, υπογράμμισε η ομιλήτρια, επομένως θα πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί ως συνεργάτης του συστήματος για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση καινοτόμων λύσεων που προσφέρουν αξία στο ίδιο το σύστημα και εν τέλει στους ασθενείς.

To ΟΙΚΟΘΕΝ είναι άμεσα εφαρμόσιμο και το μόνο που απομένει είναι να ολοκληρωθεί το απαιτούμενο νομοθετικό πλαίσιο, κάτι που αναμένεται να συμβεί εντός των επόμενων εβδομάδων ή μηνών, παρατήρησε η κ. Αγγέλη. Η αρχή θα γίνει με τον «Άγιο Σάββα», με στόχο το πρόγραμμα να επεκταθεί στην πορεία και να υιοθετηθεί από το σύνολο των ογκολογικών νοσοκομείων της χώρας ώστε να ωφεληθούν ογκολογικοί ασθενείς ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους. Από πλευράς της, κατέληξε η ομιλήτρια, η Roche δεσμεύεται να συνεχίσει να συνεργάζεται με το οικοσύστημα και να υποστηρίζει παρόμοιες πρωτοβουλίες που είναι προς όφελος όλων. Το ΟΙΚΟΘΕΝ αποδεικνύει έμπρακτα ότι με κοινό όραμα, πάθος, επιμονή, υπομονή και συνεργασία όλα είναι εφικτά, δήλωσε ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή της.

Συζήτηση

Σε ερώτηση που τέθηκε σχετικά με το ποιες ακριβώς θεραπείες θα γίνονται κατ’ οίκον και πώς θα αντιμετωπίζονται τυχόν παρενέργειές τους εκτός νοσοκομειακού περιβάλλοντος, ο κ. Νικολάου απάντησε πως οι θεραπείες που θα χορηγούνται κατ’ οίκον θα είναι βιολογικοί παράγοντες και ανοσοθεραπεία, που δεν συνδέονται με πολλές παρενέργειες. Σε κάθε περίπτωση, ανέφερε, ο ασθενής θα λαμβάνει τις τρεις πρώτες θεραπείες εντός νοσοκομείου, όπου θα μπορούν να αντιμετωπισθούν ενδεχόμενες άμεσες παρενέργειες, και στη συνέχεια θα λαμβάνει τις υπόλοιπες θεραπείες στο σπίτι του. Όσον αφορά στις έμμεσες παρενέργειες, έχοντας κάνει ο ασθενής τις πρώτες θεραπείες στο νοσοκομείο θα είναι ήδη εξοικειωμένος με τους χώρους της νοσοκομειακής δομής και θα γνωρίζει πού πρέπει να κατευθυνθεί. Στόχος μας, τόνισε ο κ. Νικολάου, δεν είναι να αποκόψουμε τον ασθενή από το νοσοκομείο, αλλά να τον διευκολύνουμε στη θεραπευτική του πορεία.

Σε επόμενη ερώτηση εάν ένας συμψηφισμός με το επενδυτικό clawback από πλευράς της πολιτείας θα μπορούσε ενδεχομένως να αποτελέσει κίνητρο για τη φαρμακοβιομηχανία ώστε να αυξηθούν οι επενδύσεις των εταιρειών σε τέτοιες πρωτοβουλίες και προγράμματα, η κ. Αγγέλη απάντησε πως κάτι τέτοιο ασφαλώς θα βοηθούσε τον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας να εστιάσει περισσότερο σε δράσεις που συνεισφέρουν στη βελτίωση του συστήματος υγείας και των υπηρεσιών που προσφέρει στους ασθενείς. Οι εταιρείες θα μπορούσαν να αποτελέσουν πολύτιμο συνεργάτη της πολιτείας συμβάλλοντας με τους πόρους τους στη διόρθωση χρόνιων παθογενειών ή στην περαιτέρω βελτίωση του συστήματος υγείας, συμπλήρωσε η κ. Αγγέλη.

Στη συνέχεια, η κ. Αγγουρίδη απευθύνθηκε στην κ. Μπαλαούρα ρωτώντας την πόσο εύκολη θα είναι η επέκταση του προγράμματος σε άλλα νοσοκομεία της χώρας και αν θεωρεί ότι είναι εφικτό να εφαρμοσθεί το πρόγραμμα σε όλα τα νοσοκομεία. Προφανώς, δεν είναι δυνατόν όλα τα νοσοκομεία να εφαρμόσουν έναν τέτοιο πρόγραμμα, απάντησε η κ. Μπαλαούρα, ωστόσο υπάρχουν αρκετά νοσοκομεία στη χώρα που μπορούν να ανταποκριθούν, ακόμη κι αν δεν διαθέτουν τα ίδια τους απαραίτητους πόρους. Οι συνθήκες σήμερα ευνοούν τέτοιες πρωτοβουλίες, επισήμανε, καθώς υπάρχει στήριξη από την πολιτεία και μπορούν να ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης και τα προγράμματα ΕΣΠΑ. Το ΟΙΚΟΘΕΝ αποτελεί ουσιαστικά μια εξέλιξη του θεσμού της κατ’ οίκον νοσηλείας, τα νοσοκομεία έχουν τις υποδομές και το υπουργείο μπορεί να τα στηρίξει ώστε να ξεκινήσουν τέτοιου είδους προγράμματα. Οι πρωτοβουλίες αυτές δεν χρειάζεται να ξεκινήσουν ταυτόχρονα σε όλα τα νοσοκομεία, εξήγησε η κ. Μπαλαούρα, μπορούν να ξεκινήσουν σε κεντρικά μεγάλα νοσοκομεία πιλοτικά και στη συνέχεια, όπως περιγράφεται και στον σχεδιασμό του ΟΙΚΟΘΕΝ 3.0, άλλα μικρότερα νοσοκομεία και κέντρα υγείας να λειτουργήσουν ως δορυφόροι.

Αυτό που δυσχεραίνει την εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων στη χώρα μας είναι το γεγονός ότι έχουν σύνθετες κανονιστικές προβλέψεις, ενώ επιπλέον αυτή τη στιγμή στα δημόσια νοσοκομεία αφενός υπάρχει έλλειψη προσωπικού αφετέρου το υπάρχον προσωπικό είναι ιδιαίτερα καταπονημένο λόγω της πανδημίας. Θα πρέπει λοιπόν να ανακάμψουμε, να εφαρμοσθεί σωστά η τηλεϊατρική και να εξαπλωθεί σταδιακά η εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων σε όλη τη χώρα ώστε να μην υπάρχουν ανισότητες λόγω γεωγραφικής ή οικονομικής κατάστασης των ασθενών, συμπλήρωσε ο κ. Νικολάου, δηλώνοντας την αισιοδοξία του για την επιτυχία του προγράμματος.

Πρέπει να είμαστε όλοι αισιόδοξοι, συμφώνησε η κ. Σαριδάκη, καθώς με την απαισιοδοξία κανείς δεν πετυχαίνει πολλά πράγματα. Στην Ελλάδα, οι συνθήκες σήμερα ευνοούν ώστε όχι μόνο να πετύχει ένα τέτοιο πρόγραμμα αλλά και να εγκατασταθεί σε όλη την επικράτεια, επισήμανε.

Η πρωτοβουλία αυτή μας δείχνει ένα διαφορετικό μέλλον για τις υπηρεσίες υγείας, ένα μέλλον που πραγματικά θέτει τον ασθενή στο επίκεντρο και που όλοι επιθυμούμε, δήλωσε η κ. Αγγουρίδη, ευχαριστώντας όλους τους ομιλητές και ολοκληρώνοντας τις εργασίες της συνεδρίας.