Ξεκίνησε η υποβολή περιλήψεων

Η πλατφόρμα για την υποβολή περιλήψεων είναι ήδη διαθέσιμη και όπως κάθε χρόνο η υποβολή γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.

Μπορείτε να υποβάλετε τις περιλήψεις σας έως τις 19 Νοεμβρίου 2021. Οι εργασίες που θα γίνουν αποδεκτές, θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο με τη μορφή Προφορικών Ανακοινώσεων διάρκειας 8 λεπτών.

Δείτε όλες τις λεπτομέρειες στη σελίδα περιλήψεις.

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ