Παράταση προθεσμίας υποβολής περιλήψεων

Η προθεσμία υποβολής περιλήψεων παρατείνεται για μία εβδομάδα, έως την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021. Όπως κάθε χρόνο η υποβολή γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.

Οι εργασίες που θα γίνουν αποδεκτές, θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο με τη μορφή μαγνητοσκοπημένων Προφορικών Ανακοινώσεων διάρκειας 8 λεπτών.

Δείτε όλες τις λεπτομέρειες και υποβάλετε την περίληψή σας μέσω του συνδέσμου:

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ