Παράταση υποβολής περιλήψεων

Μέχρι τις 29 Οκτωβρίου παρατείνεται η τελική προθεσμία για την υποβολή περιλήψεων στο 14o Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας.
Οι περιλήψεις θα ανήκουν στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

  • ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ / ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
  • ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  • ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
  • ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες και υποβάλετε την περίληψή σας στη σελίδα ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

Σας υπενθυμίζουμε ότι η υποβολή πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά. Περιλήψεις που θα υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δεν θα γίνονται δεκτές.