Πρόγραμμα Φροντιστηρίων

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα Προσυνεδριακών Φροντιστηρίων, με ανανεωμένη θεματολογία. Τα φροντιστήρια του 14ου Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου, στο ξενοδοχείο Divani Caravel.

  • 1o | ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ (MARKET ACCESS – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ) 
  • 2o | ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (REAL WORLD DATA STUDIES) 
  • 3o | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ
  • 4o | ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΙΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ: ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  • 5o | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
  • 6o | ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ: ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Μπορείτε να συνδυάσετε ένα πρωινό και ένα απογευματινό φροντιστήριο, με εξαίρεση το Φροντιστήριο 1 το οποίο θα είναι 6ωρο. Οι εγγραφές είναι διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας έως τις 5 Δεκεμβρίου.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στη σελίδα ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ