Υποβολή Ερευνητικών Εργασιών

Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να υποβάλετε Ερευνητικές Εργασίες σχετικές με τη θεματολογία του 14ου Συνεδρίου μέχρι τις 23 Νοεμβρίου 2018. Οι εργασίες μπορούν να υποβληθούν στα ελληνικά ή στα αγγλικά και η έκτασή τους δεν πρέπει να ξεπερνά τις 3.000 λέξεις.

Οι εργασίες θα αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της γραμματείας του συνεδρίου: info@healthpolicycongress.gr

Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες για τα κριτήρια αξιολόγησης και τις Οδηγίες Σύνταξης στη σελίδα ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ