Υποβολή Ερευνητικών Εργασιών

Μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2017 μπορείτε να υποβάλετε ερευνητικές εργασίες σχετικές με τη θεματολογία του 13ου Συνεδρίου, στα ελληνικά ή στα αγγλικά.
Οι εργασίες θα αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της γραμματείας του συνεδρίου: info@healthpolicycongress.gr
Η έκταση της κάθε εργασίας δεν πρέπει να ξεπερνά τις 3.000 λέξεις.

Οι εργασίες θα αξιολογηθούν από την Επιστημονική Επιτροπή του 13ου Συνεδρίου βάσει μιας σειράς προκαθορισμένων κριτηρίων:

“τη σημασία και σκοπιμότητα της μελέτης | την πρωτοτυπία | τη συμβολή στην επιστημονική γνώση και μεθοδολογία | τη βιβλιογραφική τεκμηρίωση | την αρτιότητα της μεθοδολογίας και τη συνεισφορά στη βελτίωση του συστήματος υγείας”

Δείτε τις οδηγίες