Υποβολή περιλήψεων & εγγραφές στο 14ο Συνέδριο

Οι εγγραφές και η υποβολή περιλήψεων για το 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας, έχουν ανοίξει.
Η προθεσμία υποβολής περιλήψεων λήγει στις 19 Οκτωβρίου 2018 και όπως κάθε χρόνο, η υποβολή γίνεται μόνο ηλεκτρονικά σε αρχείο word. Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες για τη σύνταξη:
ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

 

Μέχρι τις 9 Νοεμβρίου επωφεληθείτε από τις χαμηλές τιμές εγγραφών. Δείτε εδώ τις λεπτομέρειες:
ΕΓΓΡΑΦΕΣ