Φροντιστήρια 7-10 Δεκεμβρίου

Τα Προσυνεδριακά Φροντιστήρια του Πανελληνίου Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν και φέτος διαδικτυακά από την Τρίτη 7 έως και την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021.

Δηλώστε συμμετοχή μέσω της σελίδας των εγγραφών. Η παρακολούθηση των φροντιστηρίων θα είναι δωρεάν.

Δείτε παρακάτω τα θέματα των 8 Προσυνεδριακών Φροντιστηρίων και παρακολουθείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου όπου θα ανακοινωθούν σύντομα οι λεπτομέρειες διεξαγωγής, τα αναλυτικά προγράμματα και οι ομιλητές.

  • ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ
  • ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  • Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ COVID-19
  • Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
  • Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΥ
  • ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  • ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ (MARKET ACCESS)
  • ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ