Πρόγραμμα

AA
Τρίτη 13:30 - 14:30
-
Foyer MACEDONIA

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ I (e-POSTERS I)

Προεδρείο: Βανέσα Τσιάντου, Κωνσταντίνος Κοτροκόης

  • ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ / ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ [ΑΑ01-ΑΑ15]

Ακολουθήστε τον σύνδεσμο για να δείτε τα ePosters