Πρόγραμμα

AA
Τετάρτη 13:30 - 14:30
-
Foyer MACEDONIA

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ II (e-POSTERS II)

Προεδρείο: Άννα Μάινα, Όλγα Κάβουρα

  • ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ [ΑΑ16-ΑΑ22]
  • ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ [ΑΑ23-ΑΑ25]
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ [ΑΑ26-ΑΑ33]
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ [ΑΑ34]

Ακολουθήστε τον σύνδεσμο για να δείτε τα ePosters