Πρόγραμμα

AA
Πέμπτη 11:00 - 11:30
-
Foyer MACEDONIA

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ III (e-POSTERS III)

Προεδρείο: Ελευθερία Καραμπλή, Χρήστος Μπουρσανίδης

  • ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ [ΑΑ35-AA37 & AA39-ΑΑ44]

Ακολουθήστε τον σύνδεσμο για να δείτε τα ePosters