Πρόγραμμα

Ομιλία
Τετάρτη 17:00 - 17:30
-
MACEDONIA

Γιατί χρειάζεται πολιτική συναίνεση για τη Δημόσια Υγεία

Άγις Τσουρός

Προεδρείο: Νταίζη Παπαθανασοπούλου & Ελένη Γελαστοπούλου

Ομιλητές

Πρώην Διευθυντής Πολιτικής Διακυβέρνησης για την Υγεία και την Ευεξία, ΠΟΥ Ευρώπης - Επισκέπτης καθηγητής, Imperial College, London

«Ομιλητής»

Κοινωνιολόγος- Κοινωνική Λειτουργός, National Coordinator of WHO-Hellenic Healthy Cities Network, Member of WHO Advisory Committee for Healthy Cities, Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου ΕΔΔΥΠΠΥ του Π.Ο.Υ.

«Προεδρείο»

Καθηγήτρια, Εργαστήριο Υγιεινής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών

«Προεδρείο»