Πρόγραμμα

Ομιλία
Πέμπτη 10:30 - 11:00
-
MACEDONIA

Διαμορφώνοντας διατομεακή πολιτική σε συνθήκες κρίσης

Άκης Σκέρτσος

Προεδρείο: Πέννυ Μπουλούτζα

Ομιλητές

Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ

«Ομιλητής»