Πρόγραμμα

Συνεδρία
Τρίτη 17:30 - 19:00
-
MACEDONIA

Διαμορφώνοντας τα συστήματα υγείας του μέλλοντος: παρουσίαση της ελληνικής μελέτης του Partnership for Health System Sustainability and Resilience

Συντονιστής: Ηλίας Κυριόπουλος

Εισαγωγική Ομιλία: Κώστας Αθανασάκης

Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας:

Δημήτρης Κοντός, Χρήστος Λιονής, Έλενα Χουλιάρα, Παναγιώτης Μπαράς

Ομιλητές

Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας, Τμήμα Πολιτικής Υγείας, London School of Economics and Political Science

«Συντονιστής»

Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

«Ομιλητής»

Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

«Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας»

Διευθυντής Γραφείου του Υπουργού Υγείας, Πρώην Πρόεδρος Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

«Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας»

Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος AstraZeneca Ελλάδας & Κύπρου, Μέλος Δ.Σ. PhRMA Innovation Forum (PIF), Μέλος Δ.Σ. ΣΦΕΕ

«Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας»

Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος Philips Ελλάς

«Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας»