Πρόγραμμα

Συνεδρία
Τρίτη 11:00 - 12:00
-
PELLA-MYCENAE

Εθνική Στρατηγική για την Ψηφιακή Υγεία στην Ελλάδα: προκλήσεις και προοπτικές

Προεδρείο: Άγγελος Τσακανίκας

Ομιλητές:

– Ψηφιακή Υγεία στην Ελλάδα: προκλήσεις & προαπαιτούμενα, Χαράλαμπος Καρανίκας

– Ο σχεδιασμός των ψηφιακών υποδομών για την ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών, Ελπίδα Φωτιάδου

– Η χρήση των δεδομένων στη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας, Δάφνη Καϊτελίδου

– Η δευτερογενής χρήση των δεδομένων υγείας για την ανάπτυξη της έρευνας και των υπηρεσιών υγείας, Εύη Δαλακάκη

Ομιλητές

Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικής Αξιολόγησης Συστημάτων Τεχνολογίας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΕΜΠ, Επιστημονικός Σύμβουλος ΙΟΒΕ

«Προεδρείο»

Δρ, Μέλος ΔΕΠ Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Γενικός Γραμματέας ΕΕΜΕΠΥ

«Ομιλητής»

Προϊσταμένη Υποδιεύθυνσης Ειδικών Εφαρμογών, Διεύθυνση Λειτουργίας & Υποστήριξης Εφαρμογών, ΗΔΙΚΑ ΑΕ

«Ομιλήτρια»

Διευθύντρια Εργαστηρίου Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας, Τομέας Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ - Πρόεδρος Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (Ο.ΔΙ.Π.Υ.)

«Ομιλήτρια»