Πρόγραμμα

Ολομέλεια
Τρίτη 10:30 - 11:00
-
MACEDONIA

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ

Ειρήνη Αγαπηδάκη

To Πρόγραμμα “Σπύρος Δοξιάδης”: Μια πρώτη αποτίμηση και επόμενα βήματα

Προεδρείο: Ηλίας Κυριόπουλος & Θεόδωρος Σεργεντάνης

Ομιλητές

Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Υπουργείο Υγείας

«Ομιλητής»

Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας, Τμήμα Πολιτικής Υγείας, London School of Economics and Political Science

«Προεδρείο»