Πρόγραμμα

EA
Τρίτη 09:00 - 10:00
-
PELLA-MYCENAE

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ II

Προεδρείο: Δημήτρης Λάγγας, Παναγιώτα Ναούμ

  • ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ / ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Ι [ΕΑ07-ΕΑ11]

Μαρία Κατσιρντάκη1,2, Ναΐρ-Τώνια Βασιλάκου1, Ελένη Κορνάρου1

1Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Ελλάδα

2Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου, Ελλάδα

Μαρία Παναγή1, Γεώργιος Χαραλάμπους2, Ελένη Γελαστοπούλου3

1Γ.Ν. Λάρνακας, Κύπρος

2Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», Αθήνα, Ελλάδα

3Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πάτρας, Ελλάδα

Καρολίνα-Ανθούλα Ακινόσογλου, Βασίλειος Γιαννακόπουλος, Δέσποινα Γκέντζη, Σωτήριος Φούζας

Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάδα

Myrto Barmpouni1, Vassilis Grammelis1, Aris Rousakis1, James Dennis2, Jason Gordon2, Ryan Miller2, Clive Pritchard2, Garyphallia Poulakou3, George L. Daikos4, Amer Al-Taie5

1Pfizer Hellas, Athens, Greece

2Health Economics and Outcomes Research Ltd., Cardiff, UK

33rd Department of Medicine, National and Kapodistrian University of Athens, School of Medicine, Sotiria General Hospital, Athens, Greece

41st Department of Medicine, School of Medicine, National and Kapodistrian University of Athens, Greece

5Pfizer R&D, Tadworth, UK