Πρόγραμμα

EA
Τρίτη 09:00 - 10:00
-
EDESSA-NAOUSSA

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ III

Προεδρείο: Νίκος Νομικός, Γιάννης Αγοραστός

  • ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ [ΕΑ13-ΕΑ15]

Χριστίνα Βαϊτσαρά1, Θεοδόσιος Παραλίκας2,3, Μαρία Τριγώνη3,4

1Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλλειο», Ελλάδα

2Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελλάδα

3ΕΑΠ, Ελλάδα

4Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Πα.Γ.Ν.Η., Κρήτη, Ελλάδα

Ναταλία-Αδαμαντία Μητσούλα1, Αναστάσιος Χριστάκης2, Βασιλική Σαπουνά1

1Τμήμα Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα

2Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Ελλάδα

Μαρία-Νεφέλη Καρκάνα1, Μαριλένα Αναστασάκη1, Carl Llor2, Jesper Lykkegaard3, Malene Plejdrup-Hansen3, Μaarten Lambert4, Katja Taxis4, Χρήστος Λιονής1

1Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο, Ελλάδα

2Institut Català de la Salut, Via Roma Health Centre, Barcelona, Spain

3Audit Project Odense (APO), Research Unit of General Practice, University of Southern Denmark, Odense, Denmark

4Rijksuniversiteit Groningen, The Netherlands

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ [ΕΑ16-ΕΑ17]

Παναγιώτης Πέτρου

Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) και Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Κύπρος

Χρυσούλα Λούπου, Ελευθερία Καραμπλή, Κώστας Αθανασάκης

Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Ελλάδα