Πρόγραμμα

EA
Τρίτη 09:00 - 10:00
-
KOZANI

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ IV

Προεδρείο: Βίκυ Παπανικολάου, Μανώλης Κουταλάς

  • ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ [ΕΑ18-ΕΑ22]

Νικόλας Νικολάου

Μονάδα Διαδικασιών και Δικτύου Ποιότητας, Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), Λευκωσία, Κύπρος

Αρετή Ευθυμίου1, Μιχάλης Ροβίθης2, Αργυρούλα Καλαϊτζάκη1

1Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Εργαστήριο Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Ελλάδα

2Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Ελλάδα

Δήμητρα Μερκούρη, Αγγελική Λιαριγκοβινού, Βασιλική Παπανικολάου, Θεόδωρος Φούσκας

Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Ελλάδα

Μαρία Πετροδασκαλάκη1, Αγγελική Πρινάρη2, Γεώργιος Νότας3, Στυλιανός Κτενιαδάκης4, Ανδριανή Φανού5

1Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας & Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, Πα.Γ.Ν.Η., Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα

2Νοσηλευτική Υπηρεσία Πα.Γ.Ν.Η., Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα

3Τ.Ε.Π. Πα.Γ.Ν.Η., Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα

4Πα.Γ.Ν.Η., Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα

5Διεθνής Πραγματογνώμονας Υπηρεσιών Υγείας

Μαρία-Νεφέλη Καρκάνα1, Μαριλένα Αναστασάκη1, Carl Llor2, Jesper Lykkegaard3, Malene Plejdrup-Hansen3, Χρήστος Λιονής1

1Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο, Ελλάδα

2Institut Català de la Salut, Via Roma Health Centre, Barcelona, Spain

3Audit Project Odense (APO), Research Unit of General Practice, University of Southern Denmark, Odense, Denmark