Πρόγραμμα

EA
Τρίτη 12:00 - 13:30
-
KOZANI

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ VI

Προεδρείο: Μιχάλης Ηγουμενίδης, Βανέσα Τσιάντου

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ [ΕΑ28-ΕΑ31 & ΕΑ33-ΕΑ34]

Παρασκευή Ζαζά, Παντελής Μπάγκος

Τμήμα Πληροφορικής με ειδίκευση στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λαμία, Ελλάδα

Συμεών Σιδηρόπουλος

Εργαστήριο Οικονομικών και Διοίκησης της Υγείας, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ελλάδα

Ζαφείρης Βάλβης, Πλάτων Τήνιος

Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ελλάδα

Αικατερίνη Καμπούρη1, Ελευθερία Φιλτζαντζίδου1, Παναγιώτα Παναγιωτακοπούλου1, Ζήσης Γκουτζικίδης1, Νικόλαος Οικονόμου2

1Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, Ελλάδα

2ΣΕΠ ΜΠΣ, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Ελλάδα

Λουζέλα–Μαρίνα Ντάφλα¹,², Καλλιόπη-Άννα Πούλια3, Ιωάννης Ντούπης4, Νικόλαος Κοτσόπουλος1, Ιωάννης Υφαντόπουλος1

¹ΜΒΑ στη Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων Υγείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα

²Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας – ΕΟΠΥΥ, Ελλάδα

³Εργαστήριο Διαιτολογίας και Ποιότητας Ζωής, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα

⁴Τμήμα Εσωτερικής Παθολογίας και Διαβήτη, Ναυτικό Νοσοκομείο Σαλαμίνας, Ελλάδα

Στυλιανός Κτενιαδάκης1, Μαρία Πετροδασκαλάκη2

1Πα.Γ.Ν.Η., Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα

2Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας & Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, Πα.Γ.Ν.Η., Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα