Πρόγραμμα

Ολομέλεια
Τρίτη 10:00 - 10:30
-
MACEDONIA

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Προεδρείο: Ελπίδα Πάβη & Κώστας Αθανασάκης

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ

Μίνα Γκάγκα

Πολιτικές και Μεταρρυθμίσεις για το Σύστημα Υγείας του Μέλλοντος

Ομιλητές

Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας

«Ομιλήτρια»

Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Κοσμήτωρ Σχολής Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

«Προεδρείο»

Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

«Προεδρείο»