Πρόγραμμα

Συνεδρία
Τετάρτη 10:00 - 11:00
-
PELLA-MYCENAE

Εργαλεία της Πληροφορικής στην υπηρεσία της Φαρμακευτικής Πολιτικής: ePI & IDMP | IT tools in Medicines Policies: ePI & IDMP

Προεδρείο: Ελπίδα Φωτιάδου & Κατερίνα Χρονάκη

Ομιλητές:

Giovanna Ferrari, Robert Vander Stichele, Fakhredin Sayed Tabatabaei

*Προσφέρεται διερμηνεία

Ομιλητές

Προϊσταμένη Υποδιεύθυνσης Ειδικών Εφαρμογών, Διεύθυνση Λειτουργίας & Υποστήριξης Εφαρμογών, ΗΔΙΚΑ ΑΕ

«Προεδρείο»

Secretary General at the HL7 Europe Foundation, President European Federation for Medical Informatics (EFMI)

«Προεδρείο»

Regional Labeling Lead, GRO-International Labeling Group, Global Regulatory Affairs, Global Product Development, Pfizer

«Ομιλητής»

Faculty of Medicine and Health Sciences, Department of Basic and Applied Medical Sciences, Ghent University, Belgium

«Ομιλητής»

Project Coordinator ePI (electronic Product Information), Medicines Evaluation Board, The Netherlands

«Ομιλητής»