Πρόγραμμα

Ολομέλεια
Πέμπτη 18:30 - 19:30
-
MACEDONIA

Η αλληλεπίδραση των πολιτών με το σύστημα υγείας στο μέλλον

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Προεδρείο: Κυριάκος Σουλιώτης

Ομιλητές

Δημήτρης Κοντοπίδης, Nεφέλη Στουρνάρα, Hλίας Κυριόπουλος, Θεόδωρος Φούσκας, Kώστας Αθανασάκης

Ομιλητές

Καθηγητής Πολιτικής Υγείας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

«Προεδρείο»

Patient Advocate, Social Entrepreneur, Αντιπρόεδρος Ένωσης Ασθενών Ελλάδος, Αντιπρόεδρος CF Europe

«Ομιλητής»

Κοινωνιολόγος, MA, PhD, Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου

«Ομιλητής»

Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας, Τμήμα Πολιτικής Υγείας, London School of Economics and Political Science

«Ομιλητής»

Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

«Ομιλητής»

Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

«Ομιλητής»