Πρόγραμμα

Συνεδρία
Τετάρτη 15:00 - 16:00
-
MACEDONIA

Η Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας στην Ελλάδα: Διδάγματα από την εφαρμογή και προτάσεις για το μέλλον

Προεδρείο: Κώστας Αθανασάκης & Ελπίδα Πάβη

Ομιλητές:

Η ΑΤΥ στην Ελλάδα: H οπτική των ρυθμιστικών αρχών, Παναγιώτα Ναούμ

Η εφαρμογή της ΑΤΥ στην Ελλάδα: η οπτική των φαρμακευτικών επιχειρήσεων, Γιώργος Παπαγεωργίου

Ο ρόλος των εκπροσώπων ασθενών, Γιώργος Καλαμίτσης

Ευκαιρίες για την ταχύτερη πρόσβαση των ασθενών στη φαρμακευτική καινοτομία στο νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας, Πένυ Ρέτσα

Ομιλητές

Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

«Προεδρείο»

Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Κοσμήτωρ Σχολής Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

«Προεδρείο»

Συνεργάτης Έρευνας, Ινστιτούτο Οικονομικών της Υγείας

«Ομιλητής»

MSc Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Οικονομικά της Υγείας, μεταπτυχιακός φοιτητής Πα.Δ.Α.

«Ομιλητής»

Πρόεδρος του Συλλόγου Ασθενών Ήπατος Ελλάδος Προμηθέας, Πρόεδρος του Liver Patients International
Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας

«Ομιλητής»

Market Access & External Relations Director, AbbVie Hellas

«Ομιλητής»