Πρόγραμμα

ΣΤ
Τετάρτη 16:00 - 17:00
-
MACEDONIA

Η ΑΤΥ στην εποχή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Προεδρείο: Ηλίας Κυριόπουλος

Ομιλητές:

Φλώρα Μπακοπούλου, Αντώνης Καρόκης, Κώστας Αθανασάκης

Ομιλητές

Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας, Τμήμα Πολιτικής Υγείας, London School of Economics and Political Science

«Προεδρείο»

Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων MSD Ελλάδας
MSD, Greece

«Ομιλητής»

Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

«Ομιλητής»