Πρόγραμμα

Συνεδρία
Πέμπτη 17:30 - 18:30
-
PELLA-MYCENAE

Η διασύνδεση υπηρεσιών υγείας ΠΦΥ με αυτές της κοινωνικής φροντίδας και ψυχικής υγείας – Εστίαση στην ευαλωτότητα

Συντονιστές: Χρήστος Λιονής & Παύλος Θεοδωράκης

Ομιλητές:

  • Με εστίαση στην ευαλωτότητα – συζητώντας για τη διασύνδεση των υπηρεσιών ΠΦΥ με αυτές της κοινωνικής φροντίδας και ψυχικής υγείας: τι μάθαμε μέσα στη πανδημία και τι μπορούμε να βελτιώσουμε, Χρήστος Λιονής
  • Integrating primary health care with mental health and social care: a focus on the principles of the WHO/UNICEF Declaration of Astana and recommendations for Greece, Παύλος Θεοδωράκης
  • Integrating primary health care with mental health and social care: experiences gained from Sweden, Tomas Faresjo & Kristian Gjessing
  • Integrating primary health care with mental health and social care: experiences gained from Canada, Sophia Papadakis

*Προσφέρεται διερμηνεία

 

Ομιλητές

Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

«Συντονιστής & Ομιλητής»

PhD, MHA, Research Scientist, Clinic of Social and Family Medicine, School of Medicine, University of Crete, Academic & Health Systems Consultant, National Centre for Smoking Cessation and Training (NCSCT), Affiliate Researcher, Division of Prevention and Rehabilitation, University of Ottawa Heart Institute, Adjunct Professor, Division of Cardiology, Faculty of Medicine, University of Ottawa

«Ομιλήτρια»