Πρόγραμμα

Συνεδρία
Τετάρτη 15:00 - 16:00
-
EDESSA-NAOUSSA

Η διεπιστημονική προσέγγιση ως προϋπόθεση για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Προεδρείο: Λευτέρης Μαρίνος & Μιχάλης Ηγουμενίδης

Ομιλητές:

  • Μαρία Σακουφάκη
  • Μαρία Τσαντίδου
  • Αθηνά Καλοκαιρινού
  • Γεώργιος Κουλιεράκης

Ομιλητές

Επίκουρος Καθηγητής Βιοηθικής και Δεοντολογίας, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

«Προεδρείο»

Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ιατρών Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ.

«Ομιλητής»

Καθηγήτρια Κοινοτικής Νοσηλευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

«Ομιλητής»

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

«Ομιλητής»