Πρόγραμμα

Ομιλία
Πέμπτη 16:30 - 17:00
-
MACEDONIA

Η ενσωμάτωση της λειτουργικής διάστασης του πολιτισμού σε πολιτικές δημόσιας υγείας: το πρόγραμμα της Πολιτιστικής Συνταγογράφησης

Νικόλας Γιατρομανωλάκης

Προεδρείο: Ελπίδα Πάβη & Τίνα Γκαράνη-Παπαδάτου

Ομιλητές

Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, αρμόδιος για θέματα σύγχρονου πολιτισμού

«Ομιλητής»

Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Κοσμήτωρ Σχολής Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

«Προεδρείο»

Καθηγήτρια Βιοηθικής στη Δημόσια Υγεία, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Καθηγήτρια Βιοηθικής στη Δημόσια Υγεία

«Προεδρείο»