Πρόγραμμα

ΣΤ
Πέμπτη 15:00 - 16:30
-
KOZANI

Η επένδυση σε ανθεκτικά συστήματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, αναγκαία επιλογή στην αντιμετώπιση των επαγγελματικών κινδύνων του σήμερα και του αύριο

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Προεδρείο: Γεώργιος Μακρυνός

Ομιλητές:

  • Γεώργιος Ντουνιάς
  • Ρένα Μπαρδάνη
  • Ανδρέας Στοϊμενίδης

Σχολιαστές: Θεόδωρος Κωνσταντινίδης, Θεόδωρος Μπάζας

Ομιλητές

Υγιεινολόγος-Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας

«Προεδρείο»

Καθηγητής Επαγγελματικής και Περιβαλλοντικής Υγείας – Ιατρική Εργασίας – Ιστορία της Δημόσιας Υγείας
Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

«Ομιλητής»

Ειδικός Ιατρός Εργασίας, Καθηγητής Ιατρικής Δ.Π.Θ., Διευθυντής Εργαστηρίου Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

«Σχολιαστής»

MD, PhD, MSc (London), DIH (Engl Ειδικός Ιατρός της Εργασίας (JCHMT, UK), Ανώτερο Μέλος της Σχολής Ιατρικής της Εργασίας του Βασιλικού Κολλεγίου Ιατρών του του Λονδίνου, Εκπρόσωπος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου στο Τμήμα Ιατρικής της Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδικών Ιατρών (UEMS), Πρώην μόνιμος (πλήρους απασχόλησης) Περιφερειακός Σύμβουλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την Περιφέρεια της Ανατολικής Μεσογείου, Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του ΠΟΥ για την Υγιεινή και την Ιατρική της Εργασίας

«Σχολιαστής»