Πρόγραμμα

Ολομέλεια
Τετάρτη 09:30 - 10:00
-
MACEDONIA

Η μεταρρύθμιση του προσωπικού ιατρού στην ΠΦΥ

ΟΜΙΛΙΑ

Μάριος Θεμιστοκλέους

Προεδρείο: Σωτήριος Σούλης & Χρήστος Λιονής

Ομιλητές

Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Υπουργείο Υγείας

«Ομιλητής»

Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

«Προεδρείο»