Πρόγραμμα

Συνεδρία
Τρίτη 14:30 - 16:00
-
PELLA-MYCENAE

Η συμβολή του Ευρωπαϊκού Χώρου για την Υγεία (EHDS) στη βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας

Προεδρείο: Θεόδωρος Βοντετσιάνος & Αναστάσιος Τσολακίδης

 

Ομιλητές:

– The building blocks and ambition of the EHDS – potential and risks, Petra Wilson

Εκτίμηση του αντίκτυπου του επικείμενου κανονισμού της ΕΕ για τον Ευρωπαϊκό Χώρο για την Υγεία, Ιωάννης Κωτσιόπουλος | An impact assessment of the upcoming EU regulation on a European health data space, Ioannis Kotsiopoulos

Ο ευρωπαϊκός μορφότυπος ανταλλαγής ηλεκτρονικών μητρώων υγείας και η πιστοποίηση του EHDS στην Ευρώπη, Αλέξανδρος Μπέρλερ | The European Electronic Health Record exchange format and the certification of EHDS in Europe, Alexander Berler

Τhe importance of the EHDS regulation for better health care treatments for European patients and citizens, Valentina Strammiello

*Προσφέρεται διερμηνεία

Ομιλητές

Consultant Pulmonary Physician, Head, E-health Unit at “Sotiria” General Chest Diseases Hospital of Athens; Coordinator, EIP on AHA Greek Network

«Προεδρείο»

Στέλεχος του Τμήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, Η.ΔΙ.Κ.Α.

«Προεδρείο»

Senior advisor on EU Policy in HIMSS Europe

«Ομιλητής»

Secretary General for Health Services
Ministry of Health

«Ομιλητής»

Πρόεδρος HL7 Hellas, Διευθυντής στη Γνώμων Πληροφορική ΑΕ & IHE Services Director, IHE Europe AISBL

«Ομιλητής»

Head of Programmes at European Patients Forum

«Ομιλητής»