Πρόγραμμα

Συνεδρία
Πέμπτη 12:00 - 13:30
-
PELLA-MYCENAE

Θέσεις και αντιθέσεις για ένα βιώσιμο σύστημα διαπραγματεύσεων στο φάρμακο

Προεδρείο: Αθανάσιος Βοζίκης

Ομιλητές:

  • Βασίλης Κουράφαλος
  • Μπάμπης Καραθάνος
  • Agata Jakoncic
  • Antonino Biroccio

*Προσφέρεται διερμηνεία

 

Ομιλητές

Αναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Οικονομικών & Διοίκησης της Υγείας, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

«Προεδρείο»

Φαρμακοποιός, Προϊστάμενος Τμήματος Παρακολούθησης και Αξιοποίησης Ελέγχων, Ε.Ο.Π.Υ.Υ., Μέλος της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης

«Ομιλητής»

Ειδικός Σύμβουλος Φαρμακευτικής Πολιτικής Υπουργού Υγείας

«Ομιλητής»

Managing Director MSD Ελλάδος, Κύπρου και Μάλτας

«Ομιλητής»