Πρόγραμμα

Συνεδρία
Τετάρτη 15:00 - 16:00
-
PELLA-MYCENAE

Θεραπευτικά πρωτόκολλα στην Ελλάδα: Ερευνητικά ευρήματα

Προεδρείο: Γεράσιμος Σιάσος & Νικόλαος Τεντολούρης

Παρουσίαση μελέτης: Ελευθέριος Θηραίος & Κυριάκος Σουλιώτης

Σχολιάστρια: Χαρά Κανή

Ομιλητές

Καθηγητής Καρδιολογίας, Γ΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία», Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

«Προεδρείο»

Καθηγητής Παθολογίας, Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου, Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό»

«Προεδρείο»

MD, MSc in Public Health, Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός, Δ/ντής ΕΣΥ - Κέντρο Υγείας Βάρης - Προϊστάμενος Διεύθυνσης Βελτίωσης της Ποιότητας των Υπηρεσιών Υγείας, Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε. - Γενικός Γραμματέας Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών,

«Παρουσίαση μελέτης»

Καθηγητής Πολιτικής Υγείας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

«Παρουσίαση μελέτης»

Προϊσταμένη Τμήματος Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Χορήγησης Φαρμάκων, Διεύθυνση Φαρμάκου, Γ.Δ. Οργάνωσης και Σχεδιασμού Υπηρεσιών Υγείας, Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

«Σχολιάστρια»