Πρόγραμμα

ΣΤ
Τρίτη 15:00 - 16:00
-
MACEDONIA

Καλές πρακτικές στη διαχείριση των καρκίνων φτωχής πρόγνωσης: μια ευκαιρία για την πολιτική του καρκίνου στην Ελλάδα

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Προεδρείο: Κυριάκος Σουλιώτης

 Ομιλητές:

– Καρκίνοι φτωχής πρόγνωσης από συμπαγείς όγκους και αιματολογικές κακοήθειες: γιατί είναι διαφορετικοί από τους υπόλοιπους καρκίνους; Ιωάννης Μπουκοβίνας

– Ακάλυπτη ιατρική ανάγκη και επιβάρυνση στους ασθενείς με καρκίνους φτωχής πρόγνωσης, Ζωή Γραμματόγλου

 Παρέμβαση: Ειρήνη Αγαπηδάκη

Ομιλητές

Καθηγητής Πολιτικής Υγείας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

«Προεδρείο»

Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής Ογκολογικής Μονάδος Βιοκλινικής Θεσσαλονίκης

«Ομιλητής»

Πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών, Εθελοντών, Φίλων και Ιατρών Αθηνών Κ.Ε.Φ.Ι.

«Ομιλητής»

Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Υπουργείο Υγείας

«Ομιλητής»