Πρόγραμμα

Ολομέλεια
Τρίτη 16:00 - 16:30
-
MACEDONIA

Κατανόηση και αξιολόγηση της επίδρασης των πολιτικών υγείας

ΟΜΙΛΙΑ

Σωτήρης Βανδώρος

Προεδρείο: Ηλίας Κυριόπουλος

Ομιλητές

Αναπληρωτής Καθηγητής και Αναπληρωτής Κοσμήτορας, King's College London - Adjunct Αναπληρωτής Καθηγητής, Harvard University

«Ομιλητής»

Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας, Τμήμα Πολιτικής Υγείας, London School of Economics and Political Science

«Προεδρείο»