Πρόγραμμα

Συνεδρία
Τετάρτη 11:30 - 13:00
-
EDESSA-NAOUSSA

Μετανάστευση, ανισότητες στην υγεία και επισφάλεια την εποχή της πανδημίας COVID-19

Προεδρείο: Σπυρίδων Σαπουνάς

Ομιλητές:

  • Υγεία των μεταναστών και προσφύγων και η πρόσβαση στην υγεία: COVID-19 και εμβόλια, Απόστολος Βεΐζης
  • Οργανώνοντας μια μονάδα ψυχικής υγείας για να υποστηρίξει μετανάστες στην αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών συνεπειών της πανδημίας. Το παράδειγμα του Κέντρου Ημέρας Βαβέλ, Νίκος Γκιωνάκης
  • Η επίδραση της πανδημίας COVID-19 στα δικαιώματα των μεταναστών χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα στην Ελλάδα, Βασίλειος Κερασιώτης
  • Διαχείριση επιδημικών καταστάσεων σε κέντρα υποδοχής και κράτησης αιτούντων άσυλου και μεταναστών και πολιτικές υγείας: H περίπτωση της πανδημίας COVID-19 στην Ελλάδα, Αναστασία Παπαχρίστου
  • Υγεία παιδιών «σε κίνηση»: Η περίπτωση της Ελλάδας, Άγης Τερζίδης
  • Οι συνέπειες του lockdown κατά την πανδημία COVID-19 σε μετανάστες και πρόσφυγες στην Ελλάδα, Έλλη Ιωαννίδη
  • Φυλετικές και εθνοτικές ανισότητες, ανισότητες στην υγεία και ρατσισμός την εποχή της πανδημίας COVID-19 στην ΕΕ: Αντι-μεταναστευτικές στάσεις, επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης και εμπόδια στην ένταξη στην Ελλάδα, Θεόδωρος Φούσκας

Ομιλητές

Ιατρός, Γενικός Διευθυντής INTERSOS Hellas

«Ομιλητής»

Ψυχολόγος, Επιστημονικός Υπεύθυνος Κέντρου Ημέρας Βαβέλ

«Ομιλητής»

Δικηγόρος, Διευθυντής HIAS ΕΛΛΑΔΟΣ

«Ομιλητής»

Κοινωνιολόγος Υγείας, τ. Επιμελήτρια Τομέα Κοινωνιολογίας, Ε.Σ.Δ.Υ
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

«Ομιλητής»

Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

«Ομιλητής»