Πρόγραμμα

Συνεδρία
Τρίτη 11:00 - 12:00
-
EDESSA-NAOUSSA

Νοσοκομειακή φροντίδα κατ’ οίκον για ογκολογικούς ασθενείς: Πιλοτικό πρόγραμμα «ΟΙΚΟΘΕΝ» στο Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας»

Προεδρείο: Βασιλική Αγγουρίδη

Ομιλητές:

Όλγα Μπαλαούρα, Ζένια Σαριδάκη-Ζώρα, Μιχάλης Νικολάου, Ευάγγελος Φιλόπουλος, Αγγελική Αγγέλη

Ομιλητές

Συντάκτρια Υγείας, Διευθύντρια Σύνταξης, News4Health.gr

«Προεδρείο»

Διοικήτρια Γενικού Αντικαρκινικού-Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών «Άγιος Σάββας»

«Ομιλήτρια»

Παθολόγος Ογκολόγος, Πρόεδρος Ε.Ο.Π.Ε., Διευθύντρια στην Α᾽ Ογκολογική Κλινική Metropolitan Hospital, Αθήνα, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ογκολογικού Τμήματος «Ασκληπιός ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ», Ηράκλειο Κρήτης

«Ομιλήτρια»

Παθολόγος - Ογκολόγος, Α' Παθολογική - Ογκολογική Κλινική, Γενικό Αντικαρκινικό - Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Άγιος Σάββας» & Ειδικός Γραμματέας Ε.Ο.Π.Ε.

«Ομιλητής»

Πρόεδρος Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας

«Ομιλητής»

Chief Portfolio Officer – Roche Hellas

«Ομιλήτρια»