Πρόγραμμα

Ολομέλεια
Τετάρτη 14:30 - 15:00
-
MACEDONIA

Οι προκλήσεις της δημόσιας υγείας στο μέλλον

Γεώργιος Π. Χρούσος

Προεδρείο: Γιώτα Τουλούμη

Ομιλητές

Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής & Ενδοκρινολογίας, Διευθυντής, Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Υγείας Μητέρας, Παιδιού & Ιατρικής Ακριβείας, Επικεφαλής, Έδρα UNESCO Εφηβικής Υγείας και Ιατρικής, ΕΚΠΑ, Distinguished Investigator Emeritus, NICHD, NIH

«Ομιλητής»

Καθηγήτρια Βιοστατιστικής και Επιδημιολογίας, Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

«Προεδρείο»