Πρόγραμμα

Συνεδρία
Πέμπτη 12:30 - 13:30
-
MACEDONIA

Οι φόροι αμαρτίας ως πηγή χρηματοδότησης του συστήματος υγείας: Η πρόταση για ένα Εθνικό Ταμείο Καρκίνου

Προεδρείο: Σωτήρης Βανδώρος

Ομιλητές:

  • Κώστας Αθανασάκης
  • Άρης Αγγελής
  • Ηλίας Κυριόπουλος

Ομιλητές

Αναπληρωτής Καθηγητής και Αναπληρωτής Κοσμήτορας, King's College London - Adjunct Αναπληρωτής Καθηγητής, Harvard University

«Προεδρείο»

Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

«Ομιλητής»

Επίκουρος Καθηγητής στα Οικονομικά της Υγείας, Τμήμα Έρευνας και Πολιτικής Υπηρεσιών Υγείας, London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM)

«Ομιλητής»

Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας, Τμήμα Πολιτικής Υγείας, London School of Economics and Political Science

«Ομιλητής»