Πρόγραμμα

Συνεδρία
Τρίτη 12:00 - 13:30
-
EDESSA-NAOUSSA

Ο ρόλος και η στρατηγική του ΟΔΙΠΥ για τη βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας της φροντίδας υγείας

Συντονιστές: Δάφνη Καϊτελίδου & Ελευθέριος Θηραίος

Ομιλητές:

– Οι δράσεις του ΟΔΙΠΥ στο πλαίσιο εφαρμογής του μοντέλου Value-Based Healthcare στην Ελλάδα, Βασίλειος Μπαλάνης

– Τα ευ και τα φευ της ποιότητας και της κλινικής διακυβέρνησης, Βασίλειος Ραφτόπουλος

– Ο ρόλος του ΟΔΙΠΥ στην προτυποποίηση της φροντίδας, Γεώργιος Πιερράκος

– Εφαρμογή διαδικασιών ασφάλειας ασθενών και διασφάλισης ποιότητας στο Ελληνικό Νοσοκομείο, Αγγελική Καραΐσκου

Ομιλητές

Διευθύντρια Εργαστηρίου Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας, Τομέας Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ - Πρόεδρος Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (Ο.ΔΙ.Π.Υ.)

«Συντονιστής»

MD, MSc in Public Health, Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός, Δ/ντής ΕΣΥ - Κέντρο Υγείας Βάρης - Προϊστάμενος Διεύθυνσης Βελτίωσης της Ποιότητας των Υπηρεσιών Υγείας, Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε. - Γενικός Γραμματέας Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών,

«Συντονιστής»

Διευθύνων Σύμβουλος Οργανισμού Διασφάλισης Ποιότητας Υγείας (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.)

«Ομιλητής»

Προϊστάμενος Τμήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης HIV/AIDS Ε.Ο.Δ.Υ., τ. Αναπληρωτής Καθηγητής Διοίκησης Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σ.Ε.Π. Διοίκησης Μονάδων Υγείας Ε.Α.Π., Μέλος Δ.Σ. Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.

«Ομιλητής»

Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διευθυντής, Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής, ΠΑ.Δ.Α., Μέλος Δ.Σ. Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.)

«Ομιλητής»