Πρόγραμμα

ΣΤ
Πέμπτη 09:30 - 10:30
-
MACEDONIA

Πώς η Ελλάδα μπορεί να γίνει πόλος έλξης στη βιοτεχνολογία;

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Συντονιστής: Νίκος Βέττας

Ομιλητές:

  • Βασίλης Κοντοζαμάνης
  • Νίκος Βέττας
  • Χάρης Λαμπρόπουλος
  • Πασχάλης Αποστολίδης

 

Ομιλητές

Γενικός Διευθυντής ΙΟΒΕ, Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

«Ομιλητής - Συντονιστής»

Σύμβουλoς του Πρωθυπουργού σε θέματα Υγείας, πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας

«Ομιλητής»

Πρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων

«Ομιλητής»

Διευθύνων Σύμβουλος AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε.

«Ομιλητής»