Πρόγραμμα

Ομιλία
Πέμπτη 16:30 - 17:00
-
PELLA-MYCENAE

Συνδυασμένες θεραπείες για ογκολογικούς ασθενείς

Μιχάλης Νικολάου

Προεδρείο: Αικατερίνη Αλεξίου-Χατζάκη

 

Ομιλητές

Παθολόγος - Ογκολόγος, Α' Παθολογική - Ογκολογική Κλινική, Γενικό Αντικαρκινικό - Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Άγιος Σάββας» & Ειδικός Γραμματέας Ε.Ο.Π.Ε.

«Ομιλητής»

Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Καθηγήτρια, Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

«Προεδρείο»