Πρόγραμμα

Ολομέλεια
Τετάρτη 18:30 - 20:00
-
MACEDONIA

Τελετή εις μνήμην Γιάννη Κυριόπουλου

Συντονιστές: Ελπίδα Πάβη & Χρήστος Λιονής

Panel: 

Αγγελική Αγγέλη, Κώστας Αθανασάκης, Μένη Μαλλιώρη, Γιάννης Μπολέτης, Μάρκος Ολλανδέζος, Βασίλης Πενταφράγκας, Γιώργος Σκουτέλης, Κυριάκος Σουλιώτης

Ομιλητές

Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Κοσμήτωρ Σχολής Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

«Συντονιστής»

Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

«Συντονιστής»

Chief Portfolio Officer – Roche Hellas

«Panel»

Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

«Panel»

Ομότιμη Καθηγήτρια Ψυχιατρικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών-ΕΚΠΑ

«Panel»

Καθηγητής Παθολογίας-Νεφρολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

«Panel»

Υπεύθυνος Εταιρικών Υποθέσεων ELPEN A.E., Εντεταλμένος Σύμβουλος ΠΕΦ

«Panel»

Καθηγητής Πολιτικής Υγείας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

«Panel»