Πρόγραμμα

Συνεδρία
Τετάρτη 16:00 - 17:00
-
EDESSA-NAOUSSA

Τι απαιτείται για να διαμορφωθεί ένα αποτελεσματικό πλαίσιο για τη διοίκηση των νοσοκομείων

Προεδρείο: Νίκος Πολύζος & Σπύρος Αποστολόπουλος

Εισαγωγική Ομιλία: Νίκος Πολύζος

Ομιλητές:

  • Η αλλαγή στη χρηματοδότηση με βάση τα DRGs, Παντελής Μεσσαρόπουλος
  • Μέτρηση της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας, Αδαμαντία Εγγλεζοπούλου
  • Τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων για την οργάνωση και διοίκηση μονάδων υγείας /νοσοκομείων, αξιοποιώντας «Μεγάλα Δεδομένα» σε πραγματικό χρόνο, Θεόδωρος Γιαννούχος

Ομιλητές

Καθηγητής Διοίκησης και Οργάνωσης Υπηρεσιών Υγείας, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών & Οικονομικών Επιστημών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

«Προεδρείο»

Διοικητής, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν»

«Προεδρείο»

Καθηγητής Διοίκησης και Οργάνωσης Υπηρεσιών Υγείας, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών & Οικονομικών Επιστημών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

«Εισαγωγική Ομιλία»

MD, MSc, PhD(c), Προέδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ.

«Ομιλητής»

Οικονομολόγος, MSc, PhD(c), Αναπληρωτής Διοικητής Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

«Ομιλητής»

Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα Πολιτικής και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Νότιας Καρολίνας, ΗΠΑ

«Ομιλητής»